Werkzaamheden aan de N359

Met deze mail informeren wij u over de werkzaamheden aan de N359 bij Bolsward-Noord. 

Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het kruispunt bij Bolsward-Noord. Op dit moment voeren we de laatste (beton)werkzaamheden uit aan de onderdoorgang. Om het kruispunt te kunnen ‘ombouwen’ moeten we de weg van vrijdag 24 november (19.00 uur) tot maandag 27 november (06.00 uur) afsluiten voor verkeer. 


In dat weekend plaatsen we de geleiderail, brengen we asfalt en de belijning aan en werken we de bermen af. Daarnaast verwijderen we de halve maantjes, die nodig waren voor de ovonde. Vanaf maandagochtend kan het verkeer gebruikmaken van de onderdoorgang. Ook de op- en afritten zijn dan klaar. 

De planning is onder voorbehoud. Slecht weer kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen. Als dat het geval is, dan informeren wij u op een later moment opnieuw. 

Verkeer leiden we tijdens deze weekendafsluiting om via Sneek, over de A7 en de N354. Meer informatie over het openbaar vervoer vindt u op www.arriva.nl/halte.  

Tweebaksmarkt 52 (bezoekeradres)

Postbus 20120, 8900 HM  Leeuwarden
(058) 292 5925 / provincie@fryslan.frl
WhatsApp: 06 10 26 88 31

www.fryslan.frl

Instagram