Werkzaamheden aan de brug i.v.m. afstandsbediening

De brug in Baard zal de komende weken omgebouwd tot een brug die van afstand bediend gaat worden vanuit It Swettehûs in Leeuwarden. We beginnen we met de eerste voorbereidingen buiten door proefsleuven te graven nabij het fietspad om te controleren of de kabels en leiding volgens tekening in de grond liggen. De week daarna gaan we echt los en wordt het een drukke week rond de brug. De cameramasten zullen dan dinsdag worden geplaatst en het grootste deel van de kabels gaat dan ook de grond in. De weken daarop is het rustiger rond de brug en ronden we het kabel graven af en gaan we bezig met het aansluiten en aanpassen van de brugbesturing. Als dit aanpassen gereed is zal de software op de brug ingeregeld worden en volgen er tests dmv. proefdraaien. Eind week 13 gaan we beginnen met proefdraaien van de brug en we streven er naar om voor de paasdagen de brug van afstand te kunnen bedienen. De planning is wel krap en als de werkzaamheden tegenzitten kan het zijn dat we pas na de paasdagen de brug op afstand kunnen bedienen.

Samengevat de werkzaamheden

  • Woensdag 22 februari proefsleuven graven nabij fietspad en checken bestaande kabel en leidingen volgens tekening liggen
  • Maandag 27 februari persing onder het fietspad door maken voor nieuwe kabels
  • Dinsdag 28 februari cameramasten aan aanmeldvoorzieningen plaatsen en openbare verlichting omzetten naar de cameramast. Verkeersregelaar regelen het verkeer op en rond de brug als dit nodig is
  • Woensdag 1 tot en met 3 maart gaat het grootste gedeelte van de kabels en leidingen de grond in. Buiten het dorp naast het fietspad en de Dekemawei zullen graaf werkzaamheden zijn en in het dorp naast de brug/café waar de zinker boven komt en de kabels de kelder in gaan
  • Week 10 het kabels en leidingen leggen afmaken, sleuven dichten en de beginnen met het aansluiten van de kabels
  • Week 11 en 12 de brugbesturing aanpassen. In de kelder van de brug word druk gewerkt
  • Week 13 proefdraaien en lokale bediening testen. Bij het proefdraaien kan enige hinder ontstaan.
  • Week 14 Verbinding met It Swettehûs in Leeuwarden maken en camera’s en audio testen. In de loop van de week proefdraaien met bediening van afstand.
Instagram