Uitnodiging IMF-jûn

Hierbij nodigen we u graag uit voor de IMF-jûn, op donderdag 2 februari 2023. Een feestelijke avond, georganiseerd door Streekwurk, waarop we het Iepen Mienskipsfûns in de spotlight zetten. Een avond voor initiatiefnemers uit alle regio’s, onze samenwerkingspartners, de adviescommissies, politici en iedereen die betrokken is bij leefbaarheid en mienskipsinitiatieven. Er komen onder andere initiatiefnemers aan het woord (en in beeld), het Fries Sociaal Planbureau gaat iets vertellen over de waarde van mienskipsinitiatieven en we gaan de LF2028-bonusprijzen uitreiken.

De IMF-jûn vindt plaats in Posthuis Theater in Heerenveen en begint om 20.00 uur. Meer informatie, ook over het programma, volgt na aanmelding.

Als u gebruik wilt maken van deze uitnodiging, dan willen we u vragen om dit aanmeldformulier in te vullen: https://www.fryslan.frl/form/aanmelding-imf-jun/inleiding-0. (Let op: aanmelden kan tot maandag 30 januari.)  

Voor vragen over de IMF-jûn kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

We stellen het op prijs als u deze uitnodiging binnen uw organisatie verspreidt.

Mei freonlike groetnis,

Instagram