Uitbaters van Dorpshuis/Café Baard stoppen per 1 november

Na goed onderling overleg met het bestuur van Stichting Dorpshuis Baard, hebben de huidige uitbaters Bernadette en Herjan besloten om per 1 november 2023 te stoppen als uitbaters van Eetcafé Baard.


Alvorens de Stichting op zoek gaat naar opvolgers, zal er op korte termijn een gesprek zijn met de verenigingen en commissies om wensen en voorwaarden te inventariseren. Zij zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Nadien volgt er nog een enquête onder de bewoners van Baard. De Stichting staat open voor suggesties om het dorpshuis zo goed mogelijk in te zetten voor de leefbaarheid van Baard.

Instagram