Plukdag 2019 – Burgemeester Buma op bezoek

Plukdag 5 oktober 2019 en kennismaking met burgemeester Sybrand Buma.
Foto’s: Joke van der Velden, Szabina de Groot-Simon & Mathilda Wijbenga