Palingroken 1997 – 2019

Uitslagen
Winnaars van de afgelopen jaren

2019
Peter de Bruin – Engwierum – (252,5 pnt)

2018
R. de Vries – Harlingen en D. Postma – Veenwouden (248 pnt)

2017
R. de Vries – Harlingen en D. Postma – Veenwouden (241 pnt)

2016
S. de Roos (sr) – Veenwouden (249 pnt)

2010
Siebe Walinga en Wiebren Bruinsma (243 pnt)

2009
D. Postma – Veenwouden (243 pnt)

2008
M. van der Wal – Noardburgum

2007
J. de Haan – Harlingen

2006
G . Wijnsma – Veenwouden

2005
K. Jongema – Huins

2004
D. Nota en J. Loosen – Tirns

2003
J.P Strikwerda – Nijland

2002
P. Hessels – Wijnjewoude

2001
F . v/d Woude – Birdaard

2000
E. Postma – de Tike

1999
D.J. Bekema – Westhem

1998
F . v/d Woude – Birdaard

1997
M . Bekema – Reahus

Bekijk de foto’s van 2006 t/m 2019

Instagram