Paaseieren zoeken

Hallo allemaal
De activiteitencommissie organiseert dit jaar het paaseieren zoeken voor de kinderen weer. De oudere kinderen gaan op zoek naar een woord dat gevormd kan worden door diverse hints die verspreid zijn door het dorp.
Wellicht is het voor de volwassenen ook leuk om, eerste paasdag, een rondje door het dorp te gaan lopen tussen 13:00 en 15:00 uur en het tienletterwoord te gaan raden. Houdt hierbij rekening met de geldende Corona maatregelen! Hiervoor is men zelf verantwoordelijk. Het juiste woord wordt in de eerst volgende Baarder Kat vermeldt.

Een paasgroet van de activiteitencommissie

Uitslag enquête Pilot Lyts Wenjen Baard

Na bij alle Baarders vorige week dinsdagmiddag 16 maart de uitslag van de enquête in de bus te hebben gedaan werden die avond en woensdag nog formulieren in de bus gedaan bij ons. Van de 86 enquêteformulieren die zijn afgegeven in Baard e.o. zijn er 74 binnen. Dat is een respons van 86 %: verbazingwekkend hoog! Wat een geweldig dorp is Baard met zijn actieve bewoners!