Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard

Bron: Leeuwarder Courant 2 juni 2021

Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard per 1 augustus.

Eerder werd al bekend dat de Jorwerter basisschool haar deuren moet sluiten wegens een te laag leerlingental. Het bestuur deed onderzoek naar een fusie met Baard, zodat er in ieder geval een plattelandsschool openblijft in dit gebied.

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden zijn positief: ‘Hierdoor kan voor de komende jaren gebruik worden gemaakt van de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde fusiefaciliteiten. Hierdoor wordt de positie van de school in Baard versterkt.’ Gearhing schrijft in het fusieplan: ‘Door het samengaan kan een school ontstaan met een leerlingenaantal van rond de 55.’

Instagram