Vandaag in Friesch Dagblad: Nieuwe brug centraal bediend met camera’s? Nee, dat wil het dorp niet!

Toen de provincie Fryslân ruim tien jaar geleden de verantwoordelijkheid voor de brug overnam, werd er een brugwachtershuisje geplaatst waar van maart tot oktober elf uur per dag een brugwachter zat om de brug te openen voor zo’n twintig bootjes die het dorp dagelijks passeerden. Dit ging een paar jaar door tot de provincie in 2016 met het zogenoemde ‘right to challenge’ kwam waarbij Friezen de provincie konden uitdagen om bepaalde taken over te nemen voor minder geld.

Cobus Prins, die het café annex dorpshuis een jaar eerder overnam met zijn vrouw Aggie, kwam met het idee om de brugbediening weer vanuit het café te regelen. De provincie Fryslân was ongeveer zestigduizend euro per jaar kwijt voor de brugbediening en Prins bood aan om het voor de helft te doen. ,,Dat is altyd goed gien”, zegt de voorzitter van de stichting. ,,De kroechbaas is der altyd dus dat is ideaal.” Ook Prins is er tevreden mee. ,,Het is prima te combineren.” Maar hij is inmiddels 65 en heeft te kennen gegeven dat hij wel wil stoppen met de kroeg. ,,Ik wil het graag wat rustiger aan doen.”

De provincie wil het stoppen van Prins echter aangrijpen om de bediening weer in eigen handen terug te nemen

De stichting, die eigenaar is van het pand uit 1914 waarvan de bovenzaal als dorpshuis wordt gebruikt, heeft al een opvolger gevonden die in de loop van volgend jaar bekend wordt gemaakt. De provincie wil het stoppen van Prins echter aangrijpen om de bediening weer in eigen handen terug te nemen. Niet weer vanuit het brugwachtershuisje – dat is sinds vorig jaar in gebruik door kunstenares Petra Dijkstra uit Rien en volgens haar is dit de kleinste galerie van Nederland – maar vanuit het Swettehûs in Leeuwarden van waaruit de provincie meerdere bruggen op afstand bedient.

,,Wy hawwe besletten de nije brêge yn 2022 út it Swettehûs wei te betsjinjen”, zo schreef het college van Gedeputeerde Staten vorige week in een brief aan de Staten. ,,Dat is goedkeaper, takomstbestindich en past yn it Programma Afstandsbediening Bruggen; foar de bedriuwsfiering is it needsaak om foldwaande bregen op it Swettehûs oan te sluten.”

Leuker voor toeristen

De stichting wil graag dat de kroeg de bediening houdt. ,,It is bytiden dreech om in doarpskroech draaiende te hâlden dus dan is dit moai wat ekstra’s, benammen no’t de kroegen it swier hawwe troch koroana. Foar de toeristen dy’t hjir mei de boat komme, is it ek folle moaier as se immen sjogge dy’t de brêge iepen docht. Dat is ek in stikje gastfrijheid. Boppedat sitte in protte ynwenners fan it doarp der net op te wachtsjen as hjir aanst grutte kamera’s en lûdsprekkers delset wurde foar de betsjinning op ôfstân. Dat docht ek wat mei de privacy.”

De stichting wil nog met de provincie in gesprek over de mogelijkheden om de bediening toch bij de kroeg te houden. Volgend jaar wordt de brug in ieder geval nog wel vanuit de kroeg bediend.

Vernieuwing

De basculebrug uit 1934 is in november uit de Dekemawei getakeld. Na diverse opknapbeurten in de afgelopen decennia is de brug versleten. Er komt een nieuwe ophaalbrug voor terug die gemodelleerd is naar het type dat hier voor de dertiger jaren stond. Dit idee werd bij de vorige renovatie in de negentiger jaren ook al eens geopperd.

De nieuwe brug moet in april klaar zijn. Tot die tijd kunnen er geen auto’s over de brug. Voor fietsers en voetgangers is wel een noodbrug aangelegd.

Instagram