Lyts wenjen yn Baard?

Artikel van Grieneko in de Baarder Kat

Uit gesprekken met huishoudens als reactie op de enquêtes die we als Grieneko gehouden hebben werd meerdere malen aangegeven dat men graag in Baard wil blijven wonen maar nu de kinderen de deur uit zijn kleiner wil wonen.

Lyts Wenjen

Ook starters geven aan dat er voor hen nauwelijks woonmogelijkheden zijn. Hetzelfde komen we tegen in de andere dorpen in ons werkgebied. Als Grieneko hebben we het initiatief genomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een pilot Lyts Wenjen in Baard.

Koop

We hebben een plan opgesteld voor enkele kleinere zeer duurzame woningen te ontwikkelen op de grond (de driehoek) achter de parkeerplaats en achter het Dekema monument. Het gaat dan om (5-6) woningen met een woonoppervlak van 60-70 m 2 , generatiebestendig. Het gaat om koop voor een bedrag wat zeer aantrekkelijk kan zijn. We hebben een schets laten maken zodat we wat hebben om over te praten (zie de afbeelding hierboven).

Gemeente Leeuwarden

2 oriënterende gesprekken hebben we met gemeente Leeuwarden gehad. Men toonde een ‘positieve grondhouding’, maar gaf ook aan dat procedureel er het nodige werk verricht moet worden voordat een aanvraag in behandeling kan worden genomen. Ons is gezonden een lijst met vragen die we gaan beantwoorden. Dorpsbelang Baard houden we steeds op de hoogte.

Waarom Grieneko?

Naast activiteiten voor verduurzaming staat in de Grieneko statuten dat we ons ook bezig kunnen houden met andere sociaal- maatschappelijke activiteiten. Komt uit ons onderzoek dat er mogelijkheden zijn dan is ons onderzoek afgerond en stapt Grieneko er uit. Dan zal er een aparte structuur moeten komen.

Waarom een pilot?

Meerdere dorpen hebben al aangegeven interesse te hebben in een dergelijk plan. Met de pilot in Baard leren we hoe dat het beste kan, waar we tegenaan lopen, wat we leren. Daaruit kan volgen een uitrol naar andere dorpen. Dan ligt voor de hand een structuur met per dorp een Vereniging voor Eigenaren en overkoepelend een coöperatie. Maar een andere structuur kan ook: dat ervaren we dan in de pilot.

Al belangstelling?

Omdat het plan al een wat rondzingt hebben 4 mensen al aangegeven geïnteresseerd te zijn. Ook enkele dorpen gaven aan interesse te hebben of op de hoogte te willen blijven.

Vragen?

Laat maar weten, bel of stuur een mail: info@grieneko.frl
Het bestuur van Grieneko

Instagram