Leeuwarder Courant over situatie Café Baard

De Stichting Dorpshuis Baard stapt naar de rechter om de uitbater van het café gedwongen te laten vertrekken. Die wil niet meer weg, na een conflict over de overnameprijs.

De huidige uitbater Cobus Prins besloot vorig jaar te stoppen met het café, waarvan de bovenzaal in gebruik is als dorpshuis. Hij wilde het rustiger aan doen. Prins zegde de huur op per 1 mei, vertelt voorzitter Gabe Schaaf van de Stichting Dorpshuis Baard.

De stichting, die eigenaar is van het gebouw, vond vervolgens een nieuwe pachter. ,,Dêr wienen we al hiel bliid mei, want sa ienfâldich is dat net. We hawwe doe sein dat hja it sels iens sjen moatte te wurden oer de oernamepriis.”

Gesprekken lopen op niets uit

De gesprekken tussen de huidige en nieuwe uitbater over die overnameprijs liepen op niets uit. Prins liet daarop aan de stichting weten dat hij toch wilde afzien van zijn vertrek. ,,Hy seit: at ik myn priis net krije kin, wol ik sitten bliuwe.”

Het stelde de stichting voor een probleem, want de nieuwe uitbater zou op 1 mei beginnen. Met de overnamedatum in zicht besluit de stichting nu naar de rechter te stappen. ,,We hawwe der de hiele winter lang ús best foar dien om dit te foarkommen. Mar op in gegeven momint slagget dat net mear.”

Opleveren

Schaaf benadrukt dat de stichting altijd zeer te spreken is geweest over de samenwerking met Prins. ,,En einliks wolle wy ek bûten dizze diskusje bliuwe. Mar at sy it ûnder inoar net iens wurde kinne, is der wol in probleem. Want it moat per 1 maaie oplevere wurde, mei of sûnder ynventaris.”

Prins zelf wil, na overleg met zijn advocaat, niet inhoudelijk reageren. ,,Want dan pis ik over m’n eigen broek.”

Het kort geding is woensdag. De naam van de nieuwe pachter is, met het oog op de discussie, nog niet bekendgemaakt.

Delen:
Instagram