Leden van KEG na 15 jaar weg

Met het aftuigen en neerhalen van de Baarder dorpskerstboom is tegelijkertijd een einde gekomen aan de huidige bemensing van KEG, het illustere Krystbeam Ereksje Genoatskip.

Bron: Pim Astro

Na meer dan 15 jaar trouwe dienst hebben Tseard Nauta en Pim Astro besloten het bijltje en de zaag erbij neer te leggen. En aangezien zij niet aan erfopvolging doen, zal dit jaarlijkse klusje in het vervolg door anderen moeten worden opgepakt. Aanmelden kan uiteraard bij Dorpsbelang. Zij tweeën hebben het al die jaren – soms met assistentie – met veel plezier gedaan!

Dank aan deze heren voor hun vele ‘oprichtingen‘. Wie volgt hen op?

Delen:
Instagram