Huiskamerconcerten Mennistestjerke Baard

Net als afgelopen jaren, organiseren de bewoners van de Mennistetjerke , Ronald en Joke, ook in 2019 een aantal huiskamerconcerten. Belangstellenden dienen zich op tijd aan te melden, het aantel zitplaatsen is beperkt.

Een gewaardeerd initiatief. Zie ook agenda.

Overgenomen uit de Baarder Kat van maart 2019
Delen:
Instagram