Gemeente Leeuwarden vraagt dorpsbewoners mee te denken met woonbeleid

Om in beeld te krijgen welke woonwensen inwoners van de dorpen in de gemeente Leeuwarden hebben, heeft de gemeente een vragenlijst uitgezet.

Door de digitale vragenlijst in te vullen kan de gemeente het woonbeleid actueel maken. „Dat is nodig, want in het bestaande beleid zijn de dorpen nog onvoldoende meegenomen”, zo stelt de gemeente.

De uitwerking van het beleid wordt vervolgens samen met de dorpen en woningcorporaties besproken, hierbij kunnen de resultaten uit de vragenlijst helpen. Ook kunnen dorpsbelangen hun voordeel doen met de resultaten voor hun dorpsvisie.

Bij een groot aantal bewoners van de dorpen valt een dezer dagen een brief op de mat met een verzoek de vragenlijst in te vullen. Maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in het wonen in een dorp mogen meedoen .

Misschien een idee om onderstand bericht van Grieneko te lezen?

Instagram