Cursus Politiek Bewust

De griffie van de gemeente Leeuwarden organiseert in oktober en november 2022 weer een cursus politiek bewust (politiek actief). Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar om mee te doen. Wellicht is er onder uw bestuursleden belangstelling om, uit hoofde van het bestuurslidmaatschap van uw dorps- of wijkbelang, mee te doen met de cursus. Overigens zijn ook niet bestuursleden welkom. Als u een mogelijkheid heeft om de informatie via uw website/socials te delen dan stellen we dat op prijs. (de info staat ook op onze site www.gemeenteraadleeuwarden.nl)

In de bijlage leest u informatie over de cursus en hoe zich aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Lies Volbeda, communicatie griffie gemeente Leeuwarden

Lies Volbeda 
Communicatie Griffie / Kabinet E lies.volbeda@leeuwarden.nl
T (058) 233 5762 
Instagram