Op ‘e Skille

Jûn elkenien,

Yn ien kear stjoer ik alle doarpsbelangen yn ‘e Greidhoeke dit berjocht.

Jimme hawwe it grif al lêzen yn Op ‘e Skille dat ik de krante oernimme sil. Net alle doarpen kin ik, mar graach kom ik ris in kear del om jimme doarpen kinnen te learen, binnen de maatregels…

De measte doarpen binne net hiel grut, miskien is it in idee om ris in blokje mei in fertsjintwurdiger fan it doarpsbelang troch it doarp te rinnen? Jimme kinne dan fertelle wat der spilet yn it doarp en wêr’t ris oandacht foar wêze moat yn Op ‘e Skille en tagelyk leare jimme my ek in bytsje kinnen.

“Op ‘e Skille” verder lezen

Oude traditie nieuw leven in geblazen?

Nieuwsjaarsdag werden vele Baarders verrast met wit gekalkte ramen. De een vroeg zich af of het misschien een wraakactie was de ander ging direct de straat op voor inspectie. Als snel bleek dat velen ‘slachtoffer’ waren geworden van “Nachtkalkers”. Mogelijk hebben een aantal jongeren zich uitgeleefd als alternatief voor het afsteken van vuurwerk.

Info bulletin Regioschool

Regioschool
September 2020
Vorig schooljaar zijn de dorpsbewoners, directie van de de Stjelp in Baard en de Krunenstrobbe in Jorwert en de MR-en met elkaar in gesprek gegaan om na te denken over een vernieuwend onderwijsconcept voor de regio. Aanleiding hier toe was de teruglopende leerlingenaantallen in deze krimpregio. Na een zorgvuldig proces is er gezamenlijk besloten om per 1 augustus 2021 een Regioschool te openen in Baard door middel van een fusie tussen de Krunenstrobbe en de Stjelp.