Fryslân, wetterlân – LBS de Stjelp

Jenaplanschool Ibs. De Stjelp

Earst droech oefenje, en dernei de sleat oer! Prachtige gymles mei meester Kees passend by it tema Fryslân, wetterlân!

Eerst droog oefenen, en daarna de sloot! Prachtige gymles van meester Kees passend bij het thema Fryslân, wetterlân!

Overgenomen van FB pagina de Stjelp

Boerenprotest @ de Stjelp -Jenaplan School

Als school sluiten we graag aan op de actualiteit. Oog voor wat er speelt in de wereld en voor elkaar. Je eigen mening vormen, door ernaar te kijken vanuit verschillende perspectieven, door in gesprek te gaan en door je te verdiepen in de materie.
Geweldig hoe kinderen zich kunnen verplaatsen in anderen en oplossingen bedenken. Daar kunnen we nog wat van leren. Deze kinderen hebben hun mening gevormd. Mooi om te zien dat ze voor die mening uitkomen.

Bron: de Stjelp – FB Doarp Baard