Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard

Bron: Leeuwarder Courant 2 juni 2021

Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard per 1 augustus.

Eerder werd al bekend dat de Jorwerter basisschool haar deuren moet sluiten wegens een te laag leerlingental. Het bestuur deed onderzoek naar een fusie met Baard, zodat er in ieder geval een plattelandsschool openblijft in dit gebied.

“Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard” verder lezen

Info bulletin Regioschool

Regioschool
September 2020
Vorig schooljaar zijn de dorpsbewoners, directie van de de Stjelp in Baard en de Krunenstrobbe in Jorwert en de MR-en met elkaar in gesprek gegaan om na te denken over een vernieuwend onderwijsconcept voor de regio. Aanleiding hier toe was de teruglopende leerlingenaantallen in deze krimpregio. Na een zorgvuldig proces is er gezamenlijk besloten om per 1 augustus 2021 een Regioschool te openen in Baard door middel van een fusie tussen de Krunenstrobbe en de Stjelp.