Nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de N359 Bolsward – Leeuwarden

Bijgaand treft u de nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de N359 Bolsward – Leeuwarden. De inhoud van de nieuwsbrief is vergelijkbaar met de nieuwsbrief die we in december 2022 hebben verstuurd naar omwonenden van de N359 in de omgeving van Bolsward en Burgwerd. De nieuwsbrief valt deze week op de mat bij omwonenden van de N359 in de omgeving van Wommels.

Mei freonlike groetnis,
Ingrid Sobel – Provinsje Fryslân

Uitnodiging IMF-jûn

Hierbij nodigen we u graag uit voor de IMF-jûn, op donderdag 2 februari 2023. Een feestelijke avond, georganiseerd door Streekwurk, waarop we het Iepen Mienskipsfûns in de spotlight zetten. Een avond voor initiatiefnemers uit alle regio’s, onze samenwerkingspartners, de adviescommissies, politici en iedereen die betrokken is bij leefbaarheid en mienskipsinitiatieven. Er komen onder andere initiatiefnemers aan het woord (en in beeld), het Fries Sociaal Planbureau gaat iets vertellen over de waarde van mienskipsinitiatieven en we gaan de LF2028-bonusprijzen uitreiken.

De IMF-jûn vindt plaats in Posthuis Theater in Heerenveen en begint om 20.00 uur. Meer informatie, ook over het programma, volgt na aanmelding.

Lees verder “Uitnodiging IMF-jûn”
Instagram