Uitnodiging IMF-jûn

Hierbij nodigen we u graag uit voor de IMF-jûn, op donderdag 2 februari 2023. Een feestelijke avond, georganiseerd door Streekwurk, waarop we het Iepen Mienskipsfûns in de spotlight zetten. Een avond voor initiatiefnemers uit alle regio’s, onze samenwerkingspartners, de adviescommissies, politici en iedereen die betrokken is bij leefbaarheid en mienskipsinitiatieven. Er komen onder andere initiatiefnemers aan het woord (en in beeld), het Fries Sociaal Planbureau gaat iets vertellen over de waarde van mienskipsinitiatieven en we gaan de LF2028-bonusprijzen uitreiken.

De IMF-jûn vindt plaats in Posthuis Theater in Heerenveen en begint om 20.00 uur. Meer informatie, ook over het programma, volgt na aanmelding.

Lees verder “Uitnodiging IMF-jûn”

Boerenprotest @ de Stjelp -Jenaplan School

Als school sluiten we graag aan op de actualiteit. Oog voor wat er speelt in de wereld en voor elkaar. Je eigen mening vormen, door ernaar te kijken vanuit verschillende perspectieven, door in gesprek te gaan en door je te verdiepen in de materie.
Geweldig hoe kinderen zich kunnen verplaatsen in anderen en oplossingen bedenken. Daar kunnen we nog wat van leren. Deze kinderen hebben hun mening gevormd. Mooi om te zien dat ze voor die mening uitkomen.

Bron: de Stjelp – FB Doarp Baard
Instagram