Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard

Bron: Leeuwarder Courant 2 juni 2021

Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard per 1 augustus.

Eerder werd al bekend dat de Jorwerter basisschool haar deuren moet sluiten wegens een te laag leerlingental. Het bestuur deed onderzoek naar een fusie met Baard, zodat er in ieder geval een plattelandsschool openblijft in dit gebied.

“Onderwijsbestuur Gearhing zet in op fusie van de basisscholen in Jorwert en Baard” verder lezen

De Stjelp bouwt vlotten

Na de enorme stortbui van vanochtend vertrokken we met onze vlotten naar de Bolswardervaart. Het vlot van de middenbouw bleek het meest “zeewaardig”. Ze konden droog de overkant halen. De bovenbouwers haalden een nat pak…misschien was er toch nog een extra laag nodig.
Bron: FB pagina Jenaplanschool lbs de Stjelp (Jan Tiede Bouma)