1000 zangers gezocht voor Bosk!

Beste lezer,

Hoe kunnen we met de menselijke stem een natuurervaring scheppen?

Hoe klinkt een muzikaal bos waar je doorheen kunt wandelen?

In 2018 werd Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het hele jaar gonsde, bruisde en was er reuring in de provincie.

Nu zijn we vier jaar verder en gaan we door met het organiseren van het vervolg op Culturele Hoofdstad: Arcadia

En hiervoor hebben we je hulp nodig. We zijn voor Bosk namelijk op zoek naar 1000 zangers!

“1000 zangers gezocht voor Bosk!” verder lezen