Bijeenkomst over de pilot duurzaamheid en duurzame energie

Bericht van Grieneko:

De bijeenkomst over de pilot duurzaamheid en duurzame energie, georganiseerd door Grieneko, Dorpsbelang en de gemeente Leeuwarden is nu gepland op dinsdag 7 mei om 20.30 uur in de bovenzaal van café Baard (Dorpshuis). Dat is na de bijeenkomst over de nieuwe brug.

U krijgt nog een uitnodiging in de bus een week van tevoren.

Zaterdag 18 mei ’s middags organiseert Grieneko een bijeenkomst vanwege de officiële start van het zonnedak op de stal van fam. Terpstra Faldenserwei 23. Nadere mededelingen volgen. Er komt een breed opgezet programma met meer nieuwe initiatieven die we graag naar buiten brengen. Nadere mededelingen volgen.

Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening ‘Littenseradiel oude stijl’ vermoedelijk nog maar te verkrijgen tot 1 januari 2019

Max. €15.000 tegen 1,6%,  aflossen in 15 jaar.

Het pand moet voor 1995 gebouwd zijn.

De lening moet bedoeld zijn voor duurzame maatregelen zoals warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, en goede isolatie van dak, vloer, gevel en/of raamisolatie.

  • Via de site: https://www.leeuwarden.nl/nl/duurzaamheid
  • Dan knop: aanvragen informatiepakket
  • U ontvangt dan als PDF 3 bijlages waarvan 1 het aanvraagformulier.
  • Invullen en insturen naar opgegeven adres
  • Gem. Leeuwarden beoordeelt, indien positief:
  • Gem.Leeuwarden informeert SNN die het verder afhandelt.

Hulp nodig bij aanvragen? Mail info@grieneko.frl  of Mw. Buma, van Gemeente Leeuwarden trijntje.buma@leeuwarden.nl .