Uitslag enquête Pilot Lyts Wenjen Baard

Na bij alle Baarders vorige week dinsdagmiddag 16 maart de uitslag van de enquête in de bus te hebben gedaan werden die avond en woensdag nog formulieren in de bus gedaan bij ons. Van de 86 enquêteformulieren die zijn afgegeven in Baard e.o. zijn er 74 binnen. Dat is een respons van 86 %: verbazingwekkend hoog! Wat een geweldig dorp is Baard met zijn actieve bewoners!

Lyts wenjen yn Baard?

Artikel van Grieneko in de Baarder Kat

Uit gesprekken met huishoudens als reactie op de enquêtes die we als Grieneko gehouden hebben werd meerdere malen aangegeven dat men graag in Baard wil blijven wonen maar nu de kinderen de deur uit zijn kleiner wil wonen.

Lyts Wenjen

Ook starters geven aan dat er voor hen nauwelijks woonmogelijkheden zijn. Hetzelfde komen we tegen in de andere dorpen in ons werkgebied. Als Grieneko hebben we het initiatief genomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een pilot Lyts Wenjen in Baard.

“Lyts wenjen yn Baard?” verder lezen