Uitnodiging IMF-jûn

Hierbij nodigen we u graag uit voor de IMF-jûn, op donderdag 2 februari 2023. Een feestelijke avond, georganiseerd door Streekwurk, waarop we het Iepen Mienskipsfûns in de spotlight zetten. Een avond voor initiatiefnemers uit alle regio’s, onze samenwerkingspartners, de adviescommissies, politici en iedereen die betrokken is bij leefbaarheid en mienskipsinitiatieven. Er komen onder andere initiatiefnemers aan het woord (en in beeld), het Fries Sociaal Planbureau gaat iets vertellen over de waarde van mienskipsinitiatieven en we gaan de LF2028-bonusprijzen uitreiken.

De IMF-jûn vindt plaats in Posthuis Theater in Heerenveen en begint om 20.00 uur. Meer informatie, ook over het programma, volgt na aanmelding.

Lees verder “Uitnodiging IMF-jûn”

Tips en subsidies voor energiebesparing

Last van een veel te hoge energierekening? De energieprijzen zijn op dit moment erg hoog. Maar in een paar slimme stappen kunt u veel energie en dus ook geld besparen. Om u te helpen uw woning te verduurzamen en energie te besparen, hebben we hier een aantal tips voor kleine maatregelen in huis en een kort overzicht welke subsidies beschikbaar zijn.

Kleine maatregelen in huis
In uw eigen huis kunt u met kleine maatregelen ook veel energie besparen. Dit kan met een groot of klein budget maar ook zonder budget door verandering van gedrag:

Lees verder “Tips en subsidies voor energiebesparing”

Cursus Politiek Bewust

De griffie van de gemeente Leeuwarden organiseert in oktober en november 2022 weer een cursus politiek bewust (politiek actief). Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar om mee te doen. Wellicht is er onder uw bestuursleden belangstelling om, uit hoofde van het bestuurslidmaatschap van uw dorps- of wijkbelang, mee te doen met de cursus. Overigens zijn ook niet bestuursleden welkom. Als u een mogelijkheid heeft om de informatie via uw website/socials te delen dan stellen we dat op prijs. (de info staat ook op onze site www.gemeenteraadleeuwarden.nl)

In de bijlage leest u informatie over de cursus en hoe zich aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Lies Volbeda, communicatie griffie gemeente Leeuwarden

Lies Volbeda 
Communicatie Griffie / Kabinet E lies.volbeda@leeuwarden.nl
T (058) 233 5762 

1000 zangers gezocht voor Bosk!

Beste lezer,

Hoe kunnen we met de menselijke stem een natuurervaring scheppen?

Hoe klinkt een muzikaal bos waar je doorheen kunt wandelen?

In 2018 werd Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa. Het hele jaar gonsde, bruisde en was er reuring in de provincie.

Nu zijn we vier jaar verder en gaan we door met het organiseren van het vervolg op Culturele Hoofdstad: Arcadia

En hiervoor hebben we je hulp nodig. We zijn voor Bosk namelijk op zoek naar 1000 zangers!

Lees verder “1000 zangers gezocht voor Bosk!”
Instagram