Bericht vanuit de doarpskeamer Nij Baarderadiel.

Afgelopen zaterdag 25 september op Nationale burendag is de doarpskeamer Nij Baarderadiel dan officieel geopend. Een verslag van deze happening komt in het volgende nummer.

De officiële opening heeft enige tijd op zich laten wachten. Dit heeft natuurlijk alles te maken met alle Coronabeperkingen. Inmiddels wordt de meerwaarde van de doarpskeamer langzaam meer duidelijk. In september heeft Dbieb een start gemaakt met een training DIGID. Voor veel jongeren is DIGID een onderdeel van hun dagelijks leven. De ouderen onder ons moeten al die nieuwerwetse ontwikkelingen maar volgen en er wordt van uit gegaan dat we dat ook allemaal zo maar even onder de knie hebben. De werkelijkheid is iets weerbarstiger. Vandaar deze training. Zo kunnen er in de toekomst meer trainingen worden georganiseerd en het ligt in de bedoeling om dit in samenwerking met de andere dorpen ook daar plaats te laten vinden en niet uitsluitend in de Wjukken.

“Bericht vanuit de doarpskeamer Nij Baarderadiel.” verder lezen