Merke 2020 – de plannen zijn gewijzigd…

Het gaat geheel tegen onze gezonde gezelligheidsgeest
in, maar gezien de blijvende onzekerheid omtrent Corona
en daarom het gevaar voor ons allen, kan het helaas niet
anders dat we geen feestavond op 14 november kunnen
organiseren.
Maar helemaal niets….dat is ook zo “niets” dus hebben we
gekeken om toch iets te doen op zondag 4 oktober. Dan
hebben we ook een mooi moment om de nieuwe dorpstent
in te wijden.

Meer over de plannen valt te lezen in de Baarder Kat van september 2020

Stremming Harmen Sijtstrawei

Overgenomen van Facebook Groep – Doarp Baard:

Op dinsdag 15 en woensdag 16 september a.s. is er geen doorgaand autoverkeer mogelijk in de Harmen Sijtstrawei in ons dorp. Vanwege werkzaamheden aan het huis van Fred en Marieke staat er die dagen een steiger op de straat. Houd je er even rekening mee? Want omkeren is geen makkie!

Met dank aan Pim Astro