Baarder Kat

De Baarder Kat is de Dorpskrant van Baard
en verschijnt ieder kwartaal.
Kopijadres & secretariaat:
Faldenserwei 21, 8834 XH Baard
Telefoon: 06-23429485
E-mail: debaarderkat@gmail.com

Redactie:
Anke Roorda, Betty de Jong, Esther de Croon,
Tina Hendriks en Anneke Tonnon

Vormgeving:
Edzer Dillema

jaargang 24, nummer 4, december 2022
jaargang 24, nummer 3, september 2022
jaargang 24, nummer 2, juni 2022
jaargang 24, nummer 1, maart 2022
jaargang 23, nummer 4, december 2021
jaargang 23, nummer 3, september 2021
jaargang 23, nummer 2, juni 2021
jaargang 23, nummer 1, maart 2021
jaargang 22, nummer 4, december 2020
jaargang 22, nummer 3, september 2020
jaargang 22, nummer 2, mei 2020
jaargang 22, nummer 1, februari 2020
jaargang 21, nummer 4, december 2019
jaargang 21, nummer 3, september 2019
jaargang 21, nummer 2, juni 2019
jaargang 21, nummer 1, maart 2019
jaargang 20, nummer 4, december 2018
jaargang 20, nummer 3, september 2018
jaargang 20, nummer 2, juni 2018
jaargang 20, nummer 1, maart 2018
jaargang 19, nummer 4, december 2017
jaargang 19, nummer 3, september 2017
jaargang 19, nummer 2, juni 2017
jaargang 19, nummer 1, maart 2017
jaargang 18, nummer 4, december 2016
jaargang 18, nummer 3, september 2016
jaargang 18, nummer 2, juni 2016
jaargang 18, nummer 1, maart 2016
jaargang 17, nummer 4, december 2015
jaargang 17, nummer 3, september 2015
jaargang 17, nummer 2, juni 2015
jaargang 17, nummer 1, maart 2015
jaargang 16, nummer 4, december 2014
jaargang 16, nummer 3, september 2014
jaargang 16, nummer 2, juni 2014
jaargang 15, nummer 4, december 2013
jaargang 15, nummer 3, september 2013
jaargang 15, nummer 2, juni 2013
jaargang 15, nummer 1, maart 2013
jaargang 14, nummer 3, september 2012
jaargang 14, nummer 2, juni 2012
jaargang 14, nummer 1, maart 2012

Instagram