Baard en omstreken verbolgen en verbaasd over ontslag van “hun postbode”.

Onlangs maakte postbode H.W. Wagenaar middels een afscheidsbrief aan de bewoners van Baaium, Huins, Leons, Baard, Jorwert en Funs bekent dat hij na een aantal ‘vermeende’ klachten is ontslagen door Post.nl en niet langer de post zal bezorgen.

Carin Reitsma uit Baard reageerde met een bericht op Facebook:
Binne der mear Baarders en bewenners út omlizzende doarpen dy’t skrokken binne fan it berjocht fan “ús” postboade? Wy wiene wiis mei him. Altijd in “vrolijke noot”. Altijd hiel aardich en nea te beroerd foar in praatsje. Ik kin my werklik net foarstelle dat der minsken binne dy’t hjir oars oertinke en dy’t der foar soarge ha dat dizze poer bêste man syn wurk kwiit is. Nei 6 jier kin ha samar oprotte omdat der in trije tal minsken klachten oer him hiene. Dizze trije weagje blykber swierder dan al die oare minsken dy’t wol wiis wiene mei dizze “Pieter Post”.

Zij ontving veel bijval uit Baard en omstreken. Men is overvallen door het bericht. Dhr. Wagenaar wordt zeer gewaardeerd zo blijkt uit de reacties.
In middels is Jente Posthumus uit Huins/ Leons een petitie begonnen omdat het ontslag van de postbode niet past bij de ervaring die de dorpen met hem hebben.

Hier de LINK naar de petitie.

Afscheidsbrief van postbode Wagenaar.

De redactie heeft telefonisch contact opgenomen met de heer Wagenaar. Om het verweer tegen de postbode zijn ontslag niet te schaden worden alleen de hoofdzaken uit het gesprek benoemd.

Genoemde klachten waren afkomstig uit Baaium en Jorwerd. Het betrof een 3 tal klachten uit december 2020 m.b.t. het zoekraken van postpakketten (welke in de brievenbus passen). Uiteindelijk bleef er 1 klacht uit Jorwerd en 1 uit Baaium over. De gebruikelijke procedures bij PostNL zijn gevolgd: non-actief stelling en onderzoek door interne recherche. Na laatste onderzoek volgde ontslag op staande voet wegens ontbreken van vertrouwen in integriteit van de werknemer. De advocaat van dhr. Wagenaar heeft bezwaar aangetekend.

De heer Wagenaar is in dienst bij PostNL sinds 2014 en bedient 300 adressen. Er zijn nimmer klachten geweest en Wagenaar deed zijn werk met veel plezier en is naar eigen zeggen altijd zeer zorgvuldig geweest. Hij begrijpt er dan ook niets van en staat voor een raadsel. Hij is er erg door aangeslagen. Hij had de schijn tegen. Er is niets daadwerkelijk vastgesteld. Hij heeft inmiddels veel steunbetuigingen ontvangen. Dhr. Wagenaar hoopt van harte weer als postbezorger aan de slag te kunnen.

Instagram