Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening ‘Littenseradiel oude stijl’ vermoedelijk nog maar te verkrijgen tot 1 januari 2019

Max. €15.000 tegen 1,6%,  aflossen in 15 jaar.

Het pand moet voor 1995 gebouwd zijn.

De lening moet bedoeld zijn voor duurzame maatregelen zoals warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, en goede isolatie van dak, vloer, gevel en/of raamisolatie.

  • Via de site: https://www.leeuwarden.nl/nl/duurzaamheid
  • Dan knop: aanvragen informatiepakket
  • U ontvangt dan als PDF 3 bijlages waarvan 1 het aanvraagformulier.
  • Invullen en insturen naar opgegeven adres
  • Gem. Leeuwarden beoordeelt, indien positief:
  • Gem.Leeuwarden informeert SNN die het verder afhandelt.

Hulp nodig bij aanvragen? Mail info@grieneko.frl  of Mw. Buma, van Gemeente Leeuwarden trijntje.buma@leeuwarden.nl .

College: In Baard mag paling worden gerookt

De beantwoording van de schriftelijke vragen, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, van de fractie van de PvdD over het promoten van het roken van paling, ingekomen 8 juli 2018 is conform bijgevoegd aanhangsel vastgesteld.

Toelichting

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft op 8 juli 2018 schriftelijke vragen gesteld over het stimuleren van paling roken en eten naar aanleiding van een bericht van 5 juli op de Facebook-pagina van de gemeente Leeuwarden over Zomerfair in Baard.

Paling is een bedreigde diersoort en staat op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Er is echter geen algeheel vangstverbod voor het vangen van paling en daarmee dus voor de consumptie van paling. Het college ontwikkelt beleid om de biodiversiteit te vergroten en daarmee (bedreigde) soorten te beschermen. Evenwel respecteert het college ook de tradities in Fryslan waar het roken van paling een in plek heeft en is daarmee niet voor een verbod op deze traditie.

Bron:  liwwadders 26/09/2018

YouTube
Instagram