Amaryllis Doarpsbus – “Doarpetoer”

Om de inwoners van de dorpen ten zuiden van Leeuwarden dichtbij en laagdrempelig van passende ondersteuning te voorzien,gaan we vanuit Dorpenteam Zuid van Amaryllis inzetten op “de Doarpsbus”.

De Amaryllis Doarpsbus streeft meerdere doelen na:

  • Creëren van een (extra) laagdrempelige ontmoetingsplek die op werkdagen op meerdere plekken in meerdere dorpen aanwezig is.
  • Vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van ons Dorpenteam; laagdrempelig contact met ons mogelijk maken.
  • Relevante informatie brengen en halen.
  • Voelen, zien en horen wat er leeft in de dorpen en daarop anticiperen.
  • Ondersteuning dichtbij brengen, aanvullend op bestaande structuren.
  • Inwoners met elkaar in contact brengen en verbinden.
  • Preventief werken.

We hebben onze Doarpsbus rond half september 2021 operationeel en starten dan op 20 september met een “Doarpetoer”.

In een tijdsbestek van 2 weken bezoeken wij  alle dorpen van het werkgebied van Dorpenteam Zuid.

Wij komen ook langs in uw dorp!

Op de poster in de bijlage kunt u zien waar en wanneer wij bij u in het dorp aanwezig zijn.

Ook collega’s van de stedelijke teams van Amaryllis, ketenpartners en gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd om tijdens de tour aan te sluiten.

Wij nodigen u en de inwoners van uw dorp van harte uit om met ons kennis te maken!

De koffie staat voor u klaar.

Na de “Doarpetoer” zal het Dorpenteam op vaste momenten in de dorpen aanwezig te zijn met de Doarpsbus; dit zullen wij later met u communiceren.

Voor meer informatie: kijk op https://www.amaryllisleeuwarden.nl/ondersteuning/ met welke vragen u onder andere bij Amaryllis terechtkunt.

Graag tot ziens in uw dorp tijdens de “Doarpetoer”!

Instagram