Lyts Ielrikjen en Sneupersmerk foar jong en âld

Ook dit jaar is het nog niet mogelijk om een grote mensenmassa in ons dorp te ontvangen. Vandaar dat het geplande Open Kampioenschap Palingroken met zomerfair niet door gaat op 3 juli. Het is wel mogelijk om coronaproof een kleinschaliger evenement te organiseren in Baard met als thema: ‘Meuk is leuk’. Daarom kiezen we voor