Kerststukje maken vervalt!

Bovenzaal Dorpshuis Dekemawei 9, Baard, Fryslân

I.v.m. met de huidige beperkingengaat het kerststukjes maken helaas niet door.

Baarder Trim Bingo

Uniek voor Nederland. Ook niet Baarders zijn van harte welkom.

€1

Doarpsbrûsdei

Bovenzaal Dorpshuis Dekemawei 9, Baard, Fryslân

Het is lang stil geweest in het dorp en het dorpshuis. Lockdown op lockdown heeft het leven als een nachtkaars doen uitgaan. Maar daar komt verandering in: ‘We binne wer

Instagram