Alg. Ledenvergadering Grieneko gaat niet door.

Jister Easterlittens It Hynstewaed 15, Easterlittens, Frysland

Ook dit jaar is het door de huidige corona maatregelen helaas niet mogelijk om de algemene ledenvergadering in fysieke vorm te laten plaatsvinden. Daarop krijgen alle leden de stukken per

Kerststukje maken vervalt!

Bovenzaal Dorpshuis Dekemawei 9, Baard, Fryslân

I.v.m. met de huidige beperkingengaat het kerststukjes maken helaas niet door.

Baarder Trim Bingo

Uniek voor Nederland. Ook niet Baarders zijn van harte welkom.

€1
Instagram