Grieneko Algemene Ledenvergadering

Bovenzaal Café Baard Dekemawei 9, Baard, Friesland

Graag nodigt het bestuur van Grieneko u uit als lid van Grieneko voor de as. algemene ledenvergadering op Woensdag 9 oktober 2019, aanvang 19.45 in de bovenzaal van Café Baard. Belangrijke onderwerpen staan op de agenda waar de leden een oordeel over moeten geven. oa. stelt het bestuur 2 nieuwe bestuursleden voor!! De ledenvergadering duurt

Bingo !!

Bovenzaal Café Baard Dekemawei 9, Baard, Friesland
Gratis

Koffieconcert Mennistetjerke

Mennistestjerke Harmen Sytstrawei 25, Baard, Friesland

Een bijzondere combi: Illumina, een Kamerkoor uit Leeuwarden (foto) en het Kleinkoor de Gelegenheid uit Paterswolde zullen samen het huiskamerconcert vullen. Beide koren staan o.l.v. Jan Verbogt, die op zoek is naar ieders eigen stemgeluid en ook veel stukken zelf componeert. Het vrouwenkwartet zingt speelse Nederlandstalige liedjes tegenover de meer klassieke liederen vertolkt door Illumina

Gratis