Kerststukje maken vervalt!

Bovenzaal Dorpshuis Dekemawei 9, Baard

I.v.m. met de huidige beperkingengaat het kerststukjes maken helaas niet door.

Instagram