Alg. Ledenvergadering Grieneko gaat niet door.

Jister Easterlittens It Hynstewaed 15, Easterlittens

Ook dit jaar is het door de huidige corona maatregelen helaas niet mogelijk om de algemene ledenvergadering in fysieke vorm te laten plaatsvinden. Daarop krijgen alle leden de stukken per

Instagram