Wurk oan ‘e dyk – Nieuwsbrief Provinsje Fryslân

Inmiddels is aannemer BAM Infra in opdracht van provincie Fryslân op alle drie de kruispunten in dit project aan het werk. De werkzaamheden bij Bolsward-Noord gaan razend snel, we zijn hier gestart aan de laatste fase van de werkzaam- heden. Bij Burgwerd is de folie aangebracht en op bovenstaande luchtfoto is de bouwkuip duidelijk te zien. Bij Wommels-Noord zijn onlangs de bypasses over de af- en opritten in gebruik genomen. In deze nieuwsbrief geven we u een update over de werk- zaamheden en planning.

Instagram