Nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de N359 Bolsward – Leeuwarden

Bijgaand treft u de nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de N359 Bolsward – Leeuwarden. De inhoud van de nieuwsbrief is vergelijkbaar met de nieuwsbrief die we in december 2022 hebben verstuurd naar omwonenden van de N359 in de omgeving van Bolsward en Burgwerd. De nieuwsbrief valt deze week op de mat bij omwonenden van de N359 in de omgeving van Wommels.

Mei freonlike groetnis,
Ingrid Sobel – Provinsje Fryslân

Boompjes omgezaagd

Vannacht (4-5 maart) zijn de vier boompjes op het landje naast het monument over de Dekemastins bij de wortels omgezaagd. Het gaat om de boompjes die vorig jaar door de provincie Fryslân geplant zijn om het terrein weer wat groener te maken. Het lijkt een gerichte actie te zijn geweest, iemand moet van te voren al bedacht hebben om met een zaag op pad te gaan. Er is aangifte gedaan bij de politie, uit naam van de Groencommissie en Dorpsbelang. Zijn er mensen in het dorp die iets gezien of gehoord hebben deze nacht? Zijn er misschien mensen met een deurbelcamera die iets hebben opgenomen? Of weet iemand iets dat licht op deze rare actie kan werpen? Neem dan even contact op met iemand van de Groencommissie of Dorpsbelang, dan geven wij het door aan de politie.

Instagram