Lyts wenjen yn Baard?

Artikel van Grieneko in de Baarder Kat

Uit gesprekken met huishoudens als reactie op de enquêtes die we als Grieneko gehouden hebben werd meerdere malen aangegeven dat men graag in Baard wil blijven wonen maar nu de kinderen de deur uit zijn kleiner wil wonen.

Lyts Wenjen

Ook starters geven aan dat er voor hen nauwelijks woonmogelijkheden zijn. Hetzelfde komen we tegen in de andere dorpen in ons werkgebied. Als Grieneko hebben we het initiatief genomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een pilot Lyts Wenjen in Baard.

Lees verder “Lyts wenjen yn Baard?”
Instagram