Historische brugwachter perikelen 1916 – 1919

Van Jaap Scheffer ontving ik uit het archief van Littenseradiel stukken uit de periode 1916 – 1919 van en aan de gemeente Baarderadeel aangaande de toenmalige brugwachter de heer H. Drost uit Baard. Dank hiervoor.

Stukken maken duidelijk dat klagen van alle tijden is en dat leeftijd, gehoor, huwelijk, kinderen en ligging van brugwachterswoning een belangrijke rol speelden.

13 mei 2016 klaagt Schippers Vereniging Leeuwarden over het gehoor van de heer Drost. Hij is van goede wil, maar zijn slechte gehoor staat zijn functioneren in de weg, aldus het bestuur.

Lees verder “Historische brugwachter perikelen 1916 – 1919”

Baard en omstreken verbolgen en verbaasd over ontslag van “hun postbode”.

Onlangs maakte postbode H.W. Wagenaar middels een afscheidsbrief aan de bewoners van Baaium, Huins, Leons, Baard, Jorwert en Funs bekent dat hij na een aantal ‘vermeende’ klachten is ontslagen door Post.nl en niet langer de post zal bezorgen.

Carin Reitsma uit Baard reageerde met een bericht op Facebook:
Binne der mear Baarders en bewenners út omlizzende doarpen dy’t skrokken binne fan it berjocht fan “ús” postboade? Wy wiene wiis mei him. Altijd in “vrolijke noot”. Altijd hiel aardich en nea te beroerd foar in praatsje. Ik kin my werklik net foarstelle dat der minsken binne dy’t hjir oars oertinke en dy’t der foar soarge ha dat dizze poer bêste man syn wurk kwiit is. Nei 6 jier kin ha samar oprotte omdat der in trije tal minsken klachten oer him hiene. Dizze trije weagje blykber swierder dan al die oare minsken dy’t wol wiis wiene mei dizze “Pieter Post”.

Lees verder “Baard en omstreken verbolgen en verbaasd over ontslag van “hun postbode”.”
Instagram