Info bulletin Regioschool

Regioschool
September 2020
Vorig schooljaar zijn de dorpsbewoners, directie van de de Stjelp in Baard en de Krunenstrobbe in Jorwert en de MR-en met elkaar in gesprek gegaan om na te denken over een vernieuwend onderwijsconcept voor de regio. Aanleiding hier toe was de teruglopende leerlingenaantallen in deze krimpregio. Na een zorgvuldig proces is er gezamenlijk besloten om per 1 augustus 2021 een Regioschool te openen in Baard door middel van een fusie tussen de Krunenstrobbe en de Stjelp.

Instagram