Boerenprotest @ de Stjelp -Jenaplan School

Als school sluiten we graag aan op de actualiteit. Oog voor wat er speelt in de wereld en voor elkaar. Je eigen mening vormen, door ernaar te kijken vanuit verschillende perspectieven, door in gesprek te gaan en door je te verdiepen in de materie.
Geweldig hoe kinderen zich kunnen verplaatsen in anderen en oplossingen bedenken. Daar kunnen we nog wat van leren. Deze kinderen hebben hun mening gevormd. Mooi om te zien dat ze voor die mening uitkomen.

Bron: de Stjelp – FB Doarp Baard
Instagram