Werkzaamheden aan vaste brug Tongerswei – houd rekening met omleiding.

Gepland onderhoud:
Bij het aanbrengen van de slijtlaag op de vaste brug is e.e.a. niet goed gegaan. Om de werkzaamheden vallend onder de garantie uit te kunnen voeren , zijn deze werkzaamheden ingepland voor 19, 20 en 21 augustus. Zie bericht hieronder. Ten behoeve van de werkzaamheden is het voorgaande verkeersplan gebruikt. Het rode streepje is niet gewijzigd en staat dus niet op de juiste plek, maar de omleidingsroute wordt er niet anders van.
De Tongerswei is gestremd!

Instagram